פתרונות DRP


המטרה - היא שמירה על שלימות, נכונות, אמינות, עדכניות וזמינות המידע, יכולת שרידות- המשכיות עסקית ורציפות תפעולית, מזעור נזקים, וצמצום כמות ההחלטות שתידרשנה במצב אסון.

מחקרים מראים ש כ- %80 מהארגונים שחוו אסון ולא הייתה להם תוכנית גיבוי והתאוששות מעודכנת ומתוחזקת לא שרדו ולא הצליחו לשקם את עסקיהם לאחר האירוע.

 יש לתת את הדעת לנושא, להיערך לקראתו, ולבצע עד כמה שניתן פעילויות מנע - Preventive Activities - על מנת למנוע, ככל שניתן, פגיעה במערכות לצד היערכות להתאוששות בקרות אירוע הפוגע ביכולת המערכת הארגונית לתפקד.

גיבוי מרחוק מאפשר התמודדות לתרחישים השונים:

תרחיש לוגי –  יכולת גיבוי ושחזור מידע מהיר (שחזור מתוך גיבויים).
• התרחיש: תקלה / אסון הקשור במידע עצמו
• מקור: כשל לוגי, טעות אנוש, מעשה בזדון
• תוצאה: שיבוש במידע (לעיתים ללא יכולת שיקום), שיבוש מערכתי
• הסתברות: גבוהה
• השלכות: גילוי התקלה לאחר זמן רב, השפעה רב מערכתית, תהליכים משובשים (לעיתים לאורך תקופה ארוכה מבלי שהתגלו)

תרחיש תשתיתי –  תצורת מחשוב בזמינות גבוהה.
• התרחיש: תקלה / אסון בתשתית מרכזית כלשהי במערכות המידע
• מקור: כשל חומרה, כשל מערכת, תקלה חמורה בעלת אופי מקומי
• תוצאה: מערכת קריטית לארגון לא זמינה לזמן רב
• הסתברות: בינונית-גבוהה
• השלכות: השבתת פעילות מרכזית, התאוששות ממושכת עלולה להביא לנזק שאינו הפיך

תרחיש פיזי / קטסטרופאלי יכולת התאוששות באתר חלופי.
• התרחיש: אסון פיזי ברמת מתקן או ברמת כלל הקמפוס
• מקור: אירוע חיצוני, אירוע בטיחות, אסון טבע
• תוצאה: נזק לתשתיות הארגון, השבתה ממושכת
• הסתברות: נמוכה.
• השלכות: השבתת פעילות מרכזית, התאוששות ממושכת עלולה להביא לנזק רב.