Medical IT

councservicesDirectCom מתמחה בעשור האחרון באספקת והטמעת פתרונות טכנולוגיים למגזר הרפואי, עם התפתחות התחום הרפואי, היציאה ממסגרת האתרים המקומיים והפרטת שירותים רפואיים רבים התפתחו טכנולוגיות תקשורת ומחשוב רבות ומעניינות במקביל לעליה חדה בדרישות אבטחת המידע להגנה על המידע הרפואי. לקוחותיה ושותפיה העסקיים של החברה בישראל וברחבי העולם מהווים עדות ליכולותיה של החברה בהטמעת פתרונות מחשוב מתקדמים בתחומי הפענוח הרדיולוגי מקומי ומרוחק, פתרונות אחסון מידע, תקשורת מנוהלת מאובטחת ומוצפנת, גיבוי ושרידות מערכות. במהלך השנים צברה החברה ניסיון רב באספקת פתרונות מותאמים יחודית למגזר הרפואי ומאחוריה עשרות הטמעות מוצלחות ולקוחות מרוצים.